banner

Giới thiệu

Chia sẻ kiến thức chăm sóc SKSS

Giới thiệu
16/04/2020

Giới thiệu Phòng khám Đa khoa quốc tế Hà Nội

Tư vấn y khoa: Bs. Tạ Hồng Duyên

Có câu nói: “Người có sức khỏe có một trăm ước muốn, người không có sức khỏe chỉ có 1 ước muốn duy nhất: đó là sức khỏe”. Quả đúng như vậy, bệnh tật có thể xảy ra với bất kỳ ai, […]

Xem chi tiết
banner
21 26 28 35 44 51